Sammanträde i seniorvårdsberedningen den 18 maj

Dag:
Onsdag den 18 maj 2022
Tid:
13:00

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 • 3.

  Information om verksamheten vid KommSyn

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Justering i befintliga upphandlade geriatriska vårdavtal gällande Förstärkt utskrivning efter slutenvårdstillfälle

  HSN 2022-0555

 • 5.

  Delegation för ändringar i Hjälpmedelsguiden

  HSN 2021-1840

Informationsärenden

 • 6.

  Förvaltningen informerar

 • 7.

  Övriga frågor