Sammanträde i psykiatriberedningen den 20 januari 2022

Dag:
Torsdag den 20 januari 2022
Tid:
14:00

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Yttrande över motion 2021:40 av Gabriel Kroon (SD) om habiliteringspsykiatri där psykiatri, habilitering och BUP samlas runt individen

  HSN 2021-1253

 • 4.

  Rapport om Översyn av Barnahus i Stockholms län

  HSN 2021-0210

Informationsärenden

 • 5.

  Lägesrapport - lokaler inom rättspsykiatri (psykiatriplanen)

 • 6.

  Lägesrapport - ätstörningsvården

Övrigt

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Övriga frågor