Sammanträde i långtidsutredningen den 6 oktober 2022

Dag:
Torsdag den 6 oktober 2022
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Mötets öppnande

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående mötesprotokoll

 • 5.

  Lägesrapport

 • 6.

  Hur gå från framtidsscenario till vårdscenario

 • 7.

  Inför nästa möte

 • 8.

  Övriga frågor