Sammanträde i långtidsutredningen den 19 maj 2022

Dag:
Torsdag den 19 maj 2022
Tid:
10:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Mötets öppnande

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående mötes protokoll

 • 5.

  Presentation av slutrapporten

 • 6.

  Slutrapport från långtidsutredningen Hälso- och sjukvården 2040

  HSN 2021-2001

 • 7.

  Hur gå från framtidsscenario till vårdscenario?

 • 8.

  Vårdbehoven kan påverkas - temadiskussion om en av utredningens utmaningar

 • 9.

  Höstens planering

 • 10.

  Övriga frågor