Sammanträde i långtidsutredningen den 1 december 2022

Dag:
Torsdag den 1 december 2022
Tid:
14:00-16:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Mötets öppnande

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående mötesprotokoll

 • 5.

  Avslutande av utredningen, utvärdering av erfarenheter och kunskapsåterföring av arbetet under 2019-2022

 • 6.

  Ny utvecklingsplan för Stockholmsregionen

 • 7.

  Framtida demografiska utmaningar

 • 8.

  Övriga frågor