Sammanträde i folkhälsoberedningen den 5 december 2022

Dag:
Måndag den 5 december 2022
Tid:
14:00

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärende inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Fördelning av bidrag till ideella organisationer 2023

  HSN 2022-0831

Information

 • 4.

  Presentation av rapporten Psykisk ohälsa i Stockholms län – nuläge och förslag på åtgärder

 • 5.

  Presentation av arbetet med Arena Folkhälsa

Övrigt

 • 6.

  Förvaltningen informerar

 • 7.

  Övriga frågor