Sammanträde i folkhälsoberedningen den 19 januari 2022

Dag:
Onsdag den 19 januari 2022
Tid:
14:00

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Beslut om rättelse för bidrag till ideella organisationer

  HSN 2021-1417

 • 4.

  Yttrande över motion 2021:28 av Talla Alkurdi (S) med flera om krafttag för en jämlik hälsa i Stockholmsregionen

  HSN 2021-1254

Övrigt

 • 5.

  Förvaltningen informerar

 • 6.

  Övriga frågor