Sammanträde i folkhälsoberedningen den 18 maj 2022

Dag:
Onsdag den 18 maj 2022
Tid:
13:00

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Yttrande över motion 2022:3 av Gabriel Kroon (SD) och Roland Johansson (SD) om mer bidragshjälp för funktionsföreningar

  HSN 2022-0332

 • 4.

  Försöksverksamhet med riktade hälsosamtal

  HSN 2022-0519

Övrigt

 • 5.

  Förvaltningen informerar

 • 6.

  Övriga frågor