Sammanträde för avtalsutskottet onsdagen den 30 november 2022

Dag:
Onsdag den 30 november 2022
Tid:
14:00

Dagordning

Beslutsärenden

 • 1.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 2021-0847

 • 2.

  Godkänna förslaget om att möjliggöra för vårdgivare inom vårdvalet avancerad sjukvård i hemmet att genomföra vårdinsatser på särskilda boenden för äldre

  HSN 2019-1709

 • 3.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2022-1136

 • 4.

  Godkänna ansökan från Barnmorskegruppen Mama Mia Aktiebolag inom vårdvalsområdet barnmorskemottagning

  HSN 2022-0853

 • 5.

  Godkänna ansökan från Stockholms läns sjukvårdsområde inom vårdvalsområdet barnmorskemottagning

  HSN 2022-1098

 • 6.

  Godkänna ansökan från S:t Aframs Vård, Tryckeri & Bokförlag AB inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 2021-2516

 • 7.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst Aktiebolag inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 2022-1137

 • 8.

  Godkänna ansökan från Barnmorskegruppen Mama Mia Aktiebolag inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 2022-0835

 • 9.

  Godkänna ansökan från Ped Doc AB om att bedriva verksamhet på två platser inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 2021-2805

 • 10.

  Godkänna ansökan från Nordic IVF Center Göteborg AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2022-1386

 • 11.

  Godkänna ansökan från Nordic IVF Center Göteborg AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2022-1387

 • 12.

  Godkänna ansökan från Källmyrs Fysioterapi AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2022-0792

 • 13.

  Godkänna ansökan från Logopedteamet Stockholm AB inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 2022-1473

 • 14.

  Godkänna ansökan från Erik Mallmin AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2022-1126

 • 15.

  Godkänna ansökan från AB Vackra Tänder 1.0 inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2022-1400

 • 16.

  Godkänna ansökan från Aleris AB om att få bedriva verksamhet på ytterligare adress inom vårdvalsområdet specialiserad ortopedi och handkirurgi

  HSN 2019-1482

 • 17.

  Avslå ansökan från Rosa Gynekologmottagning AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2019-1841

 • 18.

  Avslå ansökan från Dentsmile Östermalm AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2022-1146

 • 19.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Stuvsta Vårdcentral AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2021-0672

 • 20.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Stuvsta Vårdcentral AB inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 2021-2706

 • 21.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Stockholm IVF AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2022-0180

 • 22.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Nordic IVF och gynekologi Stockholm AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2021-0679

 • 23.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandvärnet Johnsson och Edin AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2021-2200

 • 24.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Smile Art AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2021-1820

 • 25.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med AB Vackra Tänder inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2021-2252

 • 26.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Lasse Eriksson Borr & Tång Aktiebolag inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-0032

 • 27.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med GH Dental AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2019-0557

Dagordning

 • 28.

  Upprop

 • 29.

  Val av justerare

 • 30.

  Godkänna dagordning

 • 31.

  Föregående protokoll

 • 32.

  Inkomna skrivelser

Informationsärenden

 • 33.

  Kommande ändringar av förfrågningsunderlag

 • 34.

  Kommunsamverkan

 • 35.

  Förvaltningen informerar

 • 36.

  Övriga frågor