Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 september 2022

Dag:
Tisdag den 27 september 2022
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Information

 • 21.

  Patientnämnden informerar

 • 22.

  Information om Apkoppor

 • 23.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 24.

  Övriga frågor

Sekretess

Beslutsärende