Hälso- och sjukvårdsnämnden

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att det finns ett utbud av hälso- och sjukvård som svarar mot befolkningens behov.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar även för tandvård och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Nämnden ska se till att hälso- och sjukvården styrs, samordnas och utvecklas på ett sådant sätt att de samlade resurserna anpassas till befolkningens behov och bidrar till förbättring av hälsotillståndet. 

Dagordningar, handlingar och protokoll i hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdagar  med dagordningar och handlingar samt protokoll:

Sammanträdeshandlingar år 2022›
Sammanträdeshandlingar år 2021›
Sammanträdeshandlingar år 2020 ›
Sammanträdeshandlingar år 2019 ›
Sammanträdeshandlingar år 2018 ›
Sammanträdeshandlingar år 2017 ›
  

Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder cirka tio gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Dagordningar, handlingar och protokoll före år 2017

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämnden före år 2017 finns i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Underorgan i hälso- och sjukvårdsnämnden

Utskott och beredningar

Avtalsutskott
Folkhälsoberedningen
Seniorvårdsberedningen
Tandvårdsberedning
Psykiatriberedning
Långtidsutredningen

Förtroendevalda i hälso- och sjukvårdsnämnden

Bland hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter väljer regionfullmäktige en ordförande och två vice ordföranden. Tillsammans bildar dessa tre politiker ett presidium. Ordförande i nämnden är Anna Starbrink (L), 1:e vice ordförande är Lars Rådén (M) och 2:e vice ordförande är Talla Alkurdi (S).

Ordinarie ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden ›
Ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden ›

Sammanträdeshandlingar i underorgan som utgått

Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Sjukvårdsutskott- och styrelse Norr
Sjukvårdsutskott- och styrelse Stockholms stad och Ekerö
Sjukvårdsutskott- och styrelse Söder
Programberedningen för äldre och multisjuka
Programberedningen för akutsjukvård
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Programberedningen för barn, unga och förlossningsvård
Programberedningen för tandvård
Programberedningen för stora folksjukdomar
Programberedningen för vårdval
Kompetensförsörjningsrådet
Kvalitetsrådet
Valfrihets- och tillgänglighetsberedningen

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?