24 mars 2022

Dag:
Torsdag den 24 mars 2022
Tid:
16:00

Ärenden

 • 1.

  Val av justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Information från serviceförvaltningens förvaltningschef

 • 3.

  Information från fastighetsförvaltningens förvaltningschef

  Handlingar utsändes senare

 • 4.

  Ärenden för kännedom till fastighets- och servicenämnden

 • 5.

  Delegationsbeslut för anmälan till fastighets- och servicenämnden

Beslutsärenden