Fastighets- och servicenämnden

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för Region Stockholms fastigheter, exklusive trafikfastigheter, samt regiongemensamma servicefunktioner.

Dagordningar, handlingar och protokoll

Sammanträdesdagar med dagordningar och handlingar samt protokoll:

Sammanträdeshandlingar år 2022

Sammanträdeshandlingar år 2021

Sammanträdeshandlingar år 2020

Sammanträdeshandlingar år 2019

Underorgan för Fastighets- och servicenämnden

Fastighetsomställningsberedningen 

Bevakar frågor som rör energieffektivisering, fastighetsnära energiproduktion och laddmöjligheter, klimatanpassning samt utveckling av närmiljön i anslutning till fastigheter.
Fastighetsomställningsberedningen

Förtroendevalda i Fastighets- och servicenämnden

Ordinarie ledamöter
Ersättare

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?