Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Kommunalförbundet beställer sjukvård och omsorg åt Norrtäljeborna samt äger TioHundra AB.

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje har två medlemmar: Region Stockholm och Norrtälje kommun. Medlemmarna styr förbundet genom förbundsordningen som beslutats av respektive fullmäktige.

Dagordningar och protokoll för kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje:

Sammanträdeshandlingar och dagar hittar du på Norrtälje kommuns webbplats

Förtroendevalda i kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Förtroendevalda i KSON

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?