Politiska organ

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här hittar du information om regionstyrelsen, regionfullmäktige och nämnderna. Utskott, beredningar och sammanträdeshandlingar hittar du på respektive sida. Där hittar du också vilka förtroendevalda som sitter i de olika organen.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Sveriges näst största beslutande församling med 149 ledamöter. Information om regionfullmäktige och webb-tv hittar du via länken nedan.
Regionfullmäktige ›

Regionstyrelsen

Styrelsen leder och samordnar Region Stockholms verksamhet och ekonomi. Här finns också information om de utskott och beredningar som ligger under regionstyrelsen.
Regionstyrelsen ›

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnden ansvarar för att det finns ett utbud av hälso- och sjukvård som svarar mot befolkningens behov. Här finns också information om de utskott, styrelser och programberedningar som ligger under hälso- och sjukvårdsnämnden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ›

Trafiknämnden

Nämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för Färdtjänsten. Här finns också information om de utskott och beredningar som ligger under trafiknämnden.
Trafiknämnden ›

Tillväxt- och regionplanenämnden

Nämnden ansvarar för regionplaneringen och de regionala utvecklingsfrågorna inom Region Stockholm.
Tillväxt- och regionplanenämnden ›

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för Region Stockholms fastigheter, exklusive trafikfastigheter, samt regiongemensamma servicefunktioner.
Fastighets- och servicenämnden

Färdtjänstnämnden

Färdtjänstnämnden ansvarar för färdtjänsten. Nämnden följer upp ingångna avtal med entreprenörerna och samverkar med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och pensionärer.
Färdtjänstnämnden

Kulturnämnden

Nämnden verkställer Region Stockholms kulturpolitik och svarar för satsningarna inom kulturområdet.
Kulturnämnden ›

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Nämnden ansvarar för att leda kunskapsstyrningsorganisationen inom Region Stockholms hälso- och sjukvård samt tandvård.
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Patientnämnden

Nämnden är vårdens fristående och opartiska instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig när det uppstått problem i kontakterna med vården.
Patientnämnden ›

Samverkansnämnden Stockholm-Gotland 

Riket är indelat i sex sjukvårdsregioner enligt beslut av riksdag och regering. Var och en av dessa regioner ska samarbeta om frågor som rör sjukvård. Samverkan inom sjukvårdsregionen utövas genom samverkansnämnden.
Samverkansnämnden Stockholm-Gotland 

Revisorskollegiet

Regionfullmäktige väljer revisorer vars uppdrag är att granska all verksamhet och pröva ansvarstagandet i nämnder och bolagsstyrelser.
Revisorskollegiet ›

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Det gemensamma kommunalförbundet är beställare av både Region Stockholms hälso- och sjukvård och kommunens omsorg för Norrtäljeborna. Kommunalförbundet äger även TioHundra AB som bland annat driver Norrtälje sjukhus.
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje ›

Klimat- och hållbarhetsnämnden

Klimat- och hållbarhetsnämnden ansvarar för att leda, stödja och samordna Region Stockholms strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete.
Klimat- och hållbarhetsnämnden

Karolinska Universitetssjukhuset

Nämnd som ansvarar för sin egen organisations verksamhet. Under nämnden lyder en förvaltning med samma namn (Karolinska Universitetssjukhuset) som leds av en förvaltningschef och som inför nämnderna är ansvariga för verksamheterna.
Karolinska Universitetssjukhuset

Stockholms läns sjukvårdsområde

Nämnd som ansvarar för sin egen organisations verksamhet. Under nämnden lyder en förvaltning med samma namn (Stockholms läns sjukvårdsområde) som leds av en förvaltningschef och som inför nämnderna är ansvariga för verksamheterna.
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?