Påverka och var delaktig i politiken

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Det finns flera sätt att påverka politiken och den politiska processen i Region Stockholm. Här kan du läsa om några av de möjligheter som finns.

Rösta vart fjärde år

Vart fjärde år är det val till regionfullmäktige, vilket sker samtidigt som riksdags- och kommunvalen. Då har du möjlighet att påverka inriktningen för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken i länet.

Nästa allmänna val är i september 2022.

Följ debatten i fullmäktige

Sammanträdena i regionfullmäktige börjar klockan 10.00 och är öppna för allmänheten. Du kan lyssna på åhörarläktaren i Landstingshuset på Hantverkargatan 45 i Stockholm. Samtliga möten i fullmäktige sänds också på webb-TV som du kan följa direkt eller i efterhand.

Kontakta politiker

Du kan även framföra synpunkter till politikerna som i sin tur kan framföra din synpunkt i en motion. Under Kontakt hittar du kontaktuppgifter till samtliga politiker i Region Stockholm. På sidan Regionråd hittar du alla regionråd.

Läs beslut och dokument

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla offentliga dokument. Här får du information om hur du söker ärenden, protokoll och handlingar från nämnder och utskott.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?