För dig som förtroendevald

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här kan du som är förtroendevald i Region Stockholm ladda ner blanketter för bland annat förlorad arbetsinkomst och reseräkningar. Du hittar också en lathund som sammanfattar den praktiska information du behöver känna till.

Reglementen, arbetsordningar och delegation

Blanketter

Blanketterna måste skrivas ut, fyllas i och undertecknas innan de sänds till avdelningsstöd. Blanketterna kan användas av förtroendevalda i alla Region Stockholms nämnder.

Lathund för ledamöter i regionfullmäktige

Information om hur regionfullmäktige arbetar, regler och praktiska råd kring fullmäktiges sammanträden hittar du i dokumentet regionfullmäktigeledamotens lathund 2019 - 2022 (pdf)

Biblioteket i Landstingshuset

Biblioteket har litteratur, tidskrifter och databaser som är inriktade på regionens olika verksamheter inom hälso- och sjukvård, regionplanering, politik, juridik, offentlig förvaltning, ekonomi, trafik och kommunikationer.
Biblioteket hjälper även till med informations-/litteratursökningar.

Besöksadress: Hantverkargatan 45, 112 21 Stockholm
Telefon: 08-737 42 38
biblioteket@regionstockholm.se

Politiska organ

Här hittar du alla politiska organ med information om när de sammanträder samt protokoll och andra handlingar

Ärenden och handlingar

Sök ärenden och handlingar

Lagar och regler skyddar dina personuppgifter

Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar som ska skydda din personliga integritet; till exempel GDPR - Dataskyddsförordningen (den EU-gemensamma förordning som ersatt personuppgiftslagen, PuL), offentlighets- och sekretesslagen samt patientdatalagen. Du kan läsa mer på datainspektionens webbplats 

Läs mer om Region Stockholms hantering av dina personuppgifter

IT-support

Förtroendevalda som behöver IT-support ska vända sig till Servicecenter.

Telefon 08-737 37 37
Öppettider 8 - 17

servicecenter.rlk@regionstockholm.se

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?