Politik och demokrati

Lättläst Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm är en demokratiskt styrd organisation med ansvar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering. Region Stockholm bidrar även till kulturen i länet.

Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet som har det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. Val till regionfullmäktige sker vart fjärde år, samtidigt som val till Sveriges riksdag och kommunfullmäktige i Stockholm.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?