Påverka och var delaktig i politiken

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Det finns flera sätt att påverka politiken och den politiska processen i Region Stockholm. Här kan du läsa om några av de möjligheter som finns.

Rösta vart fjärde år

Vart fjärde år är det val till regionfullmäktige, vilket sker samtidigt som riksdags- och kommunvalen. Då har du möjlighet att påverka inriktningen för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken i länet.

Nästa allmänna val är i september 2026.

Följ debatten i fullmäktige

Kontakta politiker

Framför dina synpunkter till politikerna som i sin tur kan framföra dem via en motion.

Sök handlingar och beslut

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla offentliga dokument. Här får du information om hur du söker beslut och handlingar från nämnder och utskott.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?