Sök handlingar och beslut

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Inom Region Stockholm finns flera sorters ärenden och olika sätt att hitta dem. Politiska ärenden och handlingar kan du söka här på webbplatsen, medan äldre sammanträdeshandlingar finns i arkivet.

Sammanträdeshandlingar

Dagordningar, handlingar och protokoll finns samlade på nämndernas och beredningarnas egna sidor. Alla nämnder och beredningar hittar du på sidan politiska organ:

Politiska organ

Officiell anslagstavla

På Region Stockholms anslagstavla publicerar vi tillkännagivanden och protokoll från regionfullmäktige och nämnderna. Där kan du också läsa om hur du överklagar ett beslut. 

Anslagstavla

Hjälp att söka

Offentlighetsprincipen innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, till exempel ett myndighetsbeslut.

I Region Stockholm finns olika typer av offentliga handlingar som du kan söka i  Region Stockholms webbdiarium. Med hjälp av diarierna kan du se rubriken på de handlingar och ärenden som finns inom förvaltningarna. Sekretessbelagda uppgifter och sådana uppgifter som inte får publiceras enligt personuppgiftslagen har dolts. 

Vänd dig till registrator per e-post eller telefon om du har frågor.

Det är alltid gratis att ta del av handlingarna men en avgift kan komma att tas ut för kopior.

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Äldre sammanträdeshandlingar och protokoll 

Andra efterfrågade dokument

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?