För dig som förtroendevald

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här kan du som är förtroendevald i Region Stockholm ladda ner blanketter för bland annat förlorad arbetsinkomst och reseräkningar.

Reglementen, arbetsordningar och delegation

Blanketter

Blanketterna kan fyllas i och signeras digitalt eller skrivas ut och fyllas i manuellt samt scannas.

Signerade blanketter skickas via e-post till fortroendevald.rlk@regionstockholm.se

Länk till digital signeringstjänst för elektronisk signering: 

Politiska organ

Här hittar du alla politiska organ och dess sammanträdeshandlingar

Handlingar och beslut

Sök handlingar och beslut

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Äldre sammanträdeshandlingar och protokoll 

Lagar och regler skyddar dina personuppgifter

Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar som ska skydda din personliga integritet; till exempel GDPR - Dataskyddsförordningen (den EU-gemensamma förordning som ersatt personuppgiftslagen, PuL), offentlighets- och sekretesslagen samt patientdatalagen. Du kan läsa mer på datainspektionens webbplats 

Läs mer om Region Stockholms hantering av dina personuppgifter

IT-support

Förtroendevalda som behöver IT-support ska vända sig till Servicecenter.

Telefon 08-123 435 00
Öppettider 8 - 17

servicecenter.rlk@regionstockholm.se

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?