Tillgänglighetsredogörelse för regionstockholm.se

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur Region Stockholms webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, hur du kan få hjälp av oss, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Region Stockholms webbplats?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga, men vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsen, både genom teknisk utveckling och redaktionellt arbete.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Region Stockholms webbplats som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss via e-post: externwebb@regionstockholm.se så hjälper vi dig. Svarstiden är normalt 3 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss via post:

Digitala kommunikationstränster, Serviceförvaltningen
Box: 225 50, 104 22 Stockholm

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du tycker att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på externwebb@regionstockholm.se så att vi får veta att problemet finns.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Om du lämnat synpunkt till Region Stockholm men inte är nöjd med hur Region Stockholm hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och berätta det.

Anmälan till Myndigheten för digital förvaltning. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Behöver du hjälp så meddela oss via epost externwebb@regionstockholm.se

Brister enligt lagen om digital tillgänglighet

Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I några PDF-dokument kan bilder sakna textalternativ. Vi arbetar aktivt med att tillgänglighetsanpassa våra dokument.

Svårighet att tillgodogöra sig information för dig;

utan synförmåga eller med nedsatt syn:

 • Det kan finnas svårigheter att hoppa förbi återkommande innehåll [WCAG 2.1, riktlinje 2.4]
 • Det saknas information om att länkar och dokument öppnas i nytt fönster/ny flik [WCAG 2.1, riktlinje 3.2]
 • Det finns svårighet att anpassa mobilläget till skärmläsare
 • Videospelaren är inte tillgänglighetsanpassad
 • Alla länkar är inte tydligt grafiskt markerade så användarna kan få svårt att förstå vad som är länkad text [ WCAG 2.1, riktlinje 1.4]
 • Webbplatsen saknar förmåga att fullt ut kunna förstora text till 200 % av ursprungsstorleken [WCAG 2.1, riktlinje 1.4]
 • Feedbackfunktionen saknar möjlighet att ångra klick [WCAG 2.1, riktlinje 2.5]
 • Svårighet att öka avståndet mellan ord, stycken, rader, tecken. [ WCAG 2.1, riktlinje 1.4]
 • Kontrastfärger är inte fullt tillgängliga [WCAG 2.1, riktlinje 1.4]
 • Alla funktioner är inte fullt hanterbara med hjälp av tangentbordet [WCAG 2.1, riktlinje 4.1] 
 • Webbsidors sidtitlar beskrivs inte alltid med ämne eller syfte [WCAG 2.1, riktlinje 2.4]
 • Bilder saknar alternativattribut eller har ett ofullständigt innehåll i alternativattributet [WCAG 2.1, riktlinje 1.1] 
 • Innehåll med rubriker kan behöva organiseras tydligare [WCAG 2.1, riktlinje 1.3]
 • Syfte med länktexter kan ibland vara otydligt [WCAG 2.1, riktlinje 2.4]
 • Avsaknad av title attributet för frame och iframe element på vissa delar av webbplatsen kan försvåra navigering [WCAG 2.1, riktlinje 4.1]
 • Användning av stilmallar för att separera presentation från innehållet brister på delar av webbplatsen [WCAG 2.1, riktlinje 1.3]
 • Språkattribut om annat än huvudspråk är inte alltid angivet [WCAG 2.1, riktlinje 3.1]
 • Alla komponenter på sidorna ska ha namn, roll, status och egenskaper tydliggjorda vilket saknas på delar av webbplatsen [WCAG 2.1, riktlinje 4.1]

med nedsatt färgseende: 

 • Alla länkar är inte tydligt grafiskt markerade så användarna kan få svårt att förstå vad som är länkad text [ WCAG 2.1, riktlinje 1.4]
 • Kontrastfärger är inte fullt tillgängliga [WCAG 2.1, riktlinje 1.4]
 • Vissa bilder saknar alternativ bildbeskrivning [WCAG 2.1, riktlinje 1.1]

utan hörsel eller med nedsatt hörsel:

 • Videospelaren är inte tillgänglighetsanpassad
 • Alla komponenter på sidorna ska ha namn, roll, status och egenskaper tydliggjorda vilket saknas på delar av webbplatsen [WCAG 2.1, riktlinje 4.1]

med nedsatt finmotorik, styrka eller begränsad rörlighet:

 • Feedbackfunktionen saknar möjlighet att ångra klick [WCAG 2.1, riktlinje 2.5]
 • Alla funktioner är inte fullt hanterbara med hjälp av tangentbordet [WCAG 2.1, riktlinje 4.1] 
 • Avsaknad av title attributet för frame och iframe element på vissa delar av webbplatsen kan försvåra navigering [WCAG 2.1, riktlinje 4.1]

med kognitiv nedsättning:

 • Alla länkar är inte tydligt grafiskt markerade så användarna kan få svårt att förstå vad som är länkad text [ WCAG 2.1, riktlinje 1.4]
 • Feedbackfunktionen saknar möjlighet att ångra klick [WCAG 2.1, riktlinje 2.5]
 • Webbsidors sidtitlar ska tydligt beskriva ämne eller syfte vilket inte alltid uppfylls [WCAG 2.1, riktlinje 2.4]
 • Organisera innehåll med rubriker kan göras tydligare [WCAG 2.1, riktlinje 1.3]
 • Gör tydligt syfte med länktexter [WCAG 2.1, riktlinje 2.4]

Vår ambition var att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under våren 2022. Dessvärre har projektet med ny webbplats blivit uppskjutet på grund av pandemin. Nu är det istället våren 2023 som gäller. 

Oskäligt betungande anpassning

Region Stockholm åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Tjänsten Lediga jobb är en extern tjänst och är inte fullt tillgänglig i nuvarande version av Regionens webbplats. Planer att integrera tjänsten fullt ut tillgänglig är påbörjade och kommer att genomföras i samband med att nya versionen av Region Stockholms webbplats lanseras.

Under tiden tillhandahåller vi stöd för dig som behöver hjälp avseende tjänsten Lediga jobb.

Kontakta oss på externwebb@regionstockholm.se eller ta kontakt direkt med leverantören av rekryteringsverktyget via telefon: 0520-580 050

Ny version av Regionens webbplats planeras till 2023.

Hur vi testat webbplatsen

Extern certifierad part har gjort en oberoende granskning av Region Stockholms publika webbplats. Senaste bedömningen gjordes i februari 2019

Granskningsmetod

Expertis samt tillgänglighetsverktyg

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 april 2022.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?