Frågor och svar om byte av domännamn till regionstockholm.se

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholms koncernwebb, sll.se, byter domännamn; från sll.se till regionstockholm.se. Den 1 januari 2019 blev landstinget Region Stockholm. Det innebär ett större ansvar för tillväxt, infrastruktur, miljö och en hållbar utveckling. Byte av domännamn till regionstockholm.se genomförs för att regionen ska bli tydligare gentemot invånare, myndigheter, kommuner, akademi, företag och organisationer.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholms koncernwebb byter domännamn; från sll.se till regionstockholm.se. Ytterligare 35 webbar som riktar sig mot invånaren kommer att byta domännamn. Inga interna webbar eller intranät kommer att byta domännamn, och inte heller webbar som inte riktar sig till invånaren.

Alla e-postadresser med ändelsen sll.se ändras till:

fornamn.efternamn@regionstockholm.se

Den 27 september bytte alla medarbetare i Region Stockholm e-postadress till fornamn.efternamn@regionstockholm.se. Gamla e-postadresser (@sll.se) kommer fortsätta fungera i 24 månader.

Den 1 januari 2019 blev landstinget Region Stockholm. Det innebär ett större ansvar för tillväxt, infrastruktur, miljö och en hållbar utveckling. Byte av domännamn till regionstockholm.se genomförs för att regionen ska bli tydligare gentemot invånare, myndigheter, kommuner, akademi, företag och organisationer.

Den 27 september bytte alla medarbetare i Region Stockholm e-postadress till fornamn.efternamn@regionstockholm.se. Gamla e-postadresser (@sll.se) kommer fortsätta fungera i 24 månader.

Region Stockholms koncernwebb byter domännamn, från sll.se till regionstockholm.se, den 26 oktober. Därefter kommer övriga utvalda externa webbplatser succesivt ändra domännamn. Det beräknas ta två-tre veckor. Webbarnas gamla domänadress kommer att omdirigeras till den nya domänadressen i 12 månader.

Inga system som är kritiska för verksamheten kommer påverkas av domännamnsbytet. Gamla e-postadresser kommer att fungera som mottagare av e-post i 24 månader och gamla webbadresser omdirigeras till de nya i 12 månader.

 

 

Utöver koncernwebben sll.se byter även dessa webbplatser domänadress:

konstnarsbasen.(kun.)sll.se
kultur.sll.se
kulturkatalogen.sll.se
kulturochhalsa.sll.se
asih.sll.se
barnlakare.sll.se
barnmorskemottagningar.sll.se
bvc.sll.se
camm.sll.se
ces.sll.se
fhh.sll.se
geriatrik.sll.se
logopeder.sll.se
mah.sll.se
narakuter.sll.se
pkc.sll.se
psykiatri.sll.se
rehab.sll.se
slso.sll.se
slsoinfo.sll.se
tolkcentralen.sll.se
ungdomsmottagningar.sll.se
vardcentraler.sll.se
vardelyftet.slso.sll.se
fardtjansten.sll.se
sjukresor.sll.se
play.sll.se
sammantradeshandlingar.sll.se
nyatunnelbanan.sll.se
regionarkivet.sll.se
appsok.sll.se
diarium.sll.se
biblioteken.sll.se

Den 22 april 2020 fattade regiondirektören beslut om att starta ett projekt för att genomföra byte av domännamn och e-postadresser för alla medarbetare inom Region Stockholm. På grund av pandemin har bytet flyttats fram till hösten 2021.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?