Vill du hjälpa till?

Vill du hjälpa till med lokaler kring vaccineringen eller har andra erbjudanden kopplat till vaccineringen? Är du leverantör eller producent som har skyddsutrustningsprodukter och förbrukningsmaterial att erbjuda vården? Eller vill du erbjuda gåvor till hälso- och sjukvården eller till patienter? Här hittar du kontaktuppgifter.

Vill du hjälpa till med vaccineringen mot covid-19?

  • Vill du hjälpa till med personal som kan vaccinera?
  • Vill du hjälpa till med lokaler?
  • Har du andra erbjudanden, kopplat till vaccination mot covid-19.

Skicka e-post till: erbjudanden.vaccin@sll.se

Kontaktuppgift för att sälja eller skänka skyddsutrustningsprodukter, förbrukningsmaterial eller andra gåvor till hälso- och sjukvården

E-post till Upphandlingsenheten på Region Stockholm: 

upphandling@sll.se

Skänka skyddsprodukter och andra gåvor

Det är många producenter av skyddsutrustningsprodukter som erbjuder sig att skänka produkter till vårdverksamhet. Det är också många som erbjuder sig att skänka gåvor till medarbetare och verksamheter inom hälso- och sjukvården. Dessa erbjudanden bedöms, hanteras och vidarebefordras sedan till bäst behövande.

Sälja skyddsprodukter

Det är också många leverantörer som har alternativa skyddsutrustningsprodukter (i förhållande till vårdens ordinarie produkter) att erbjuda vården. Erbjudanden bedöms sorteras och stäms av med Vårdhygien och Medicarrier innan beslut fattas om inköp.

Så kan du ge en gåva till drabbade patienter i Stockholms län

Med anledning av att många har hört av sig med erbjudande om att få bidra med pengar till patienter som drabbats av Covid-19 finns även möjligheten att ge penninggåva till två befintliga stiftelser. Inom Region Stockholm finns så kallade patientstiftelser dit behövande patienter kan ansöka om bidrag. Även patienter som drabbats av Covid-19 kan söka till dessa. Om bidrag önskas ges till behövande patienter som på något sätt är drabbade av Covid-19 kan gåvogivare välja att föra över valfritt belopp till SWISH eller via bankgirobetalning. Notera att gåvorna även kan gå till ett bredare ändamål enligt nedan.

Stiftelsen Lungmedicinska kliniken vid Huddinge sjukhus bidragsfond

Valfritt bidrag till ekonomiskt behövande patienter som behandlas eller behandlats på Karolinska Huddinge sjukhus sätts in på Bankgironummer: 793-3633 eller till swishnummer: 123 429 27 69. Betalningen ska märkas Covid19.

Detta bidrag tillfaller Stiftelsen Lungmedicinska kliniken vid Huddinge sjukhus bidragsfond som avser lungsjuka patienter vid första hand Huddinge sjukhus. Ändamålsbestämmelser: Disponibel avkastning skall ha till ändamål att lämna bidrag till lungsjuka patienter vid i första hand Huddinge sjukhus, samt att avkastningen inte får användas till ändamål som skall tillgodoses av utdebiterade medel.

Stiftelsen Serafimerlasarettets frisängsfond

Bidrag kan även ges till ekonomiskt behövande patienter som behandlats på någon av regionens vårdcentraler efter Covid-19.

Valfritt belopp sätts in på Bankgironummer: 793-3633 eller till swishnummer: 123 217 71 11. Betalningen ska märkas Covid19. Detta bidrag tillfaller Stiftelsen Serafimerlasarettets frisängsfond. Ändamålsbestämmelser: Disponibel avkastning skall användas i såväl sluten som öppen vård till förmån för personer som är bosatta i Stockholms län. Avkastningen fördelas lika mellan sjukhusområdena.

Genom att ge bidrag enligt ovan instruktion till något av två angivna swishnummer alternativt bankgironummer går givaren med på att bidraget ska användas så snart en destinatär som uppfyller krav på ändamål har ansökt om medel. Observera att givaren ej har rätt till skattereduktion för gåva.

En person anses som ekonomiskt behövande om inkomst av tjänst och näringsverksamhet året före ansökan understiger fyra prisbasbelopp (prisbasbelopp 2020:47 300 kr), för varje ytterligare person i hushållet får läggas till ett prisbasbelopp.

Frågor gällande ekonomiskt bidrag till befintlig stiftelse i samband med Covid-19 vänligen kontakta donationsstiftelser.internfinans@sll.se

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?