Samarbetspartners

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Detta är några av regionens samarbetspartners i inköps- och upphandlingsfrågor.

Samarbete med andra myndigheter
Upphandlingsmyndigheten
Kammarkollegiet
Adda Inköpscentral

Nationellt samarbete
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) (Upphandling | SKR)
Ledningsnätverket för regionernas upphandling (LfU)
Nationella kansliet för hållbar upphandling
Nationell läkemedelssamverkan

Samarbete med näringsliv och akademi
Swedish Medtech
Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
Generikaföreningen (FGL)
Läkemedelshandlarna
E-Hälsomyndigheten

Yrkeshögskolor med inriktning mot inköp och upphandling

Internationellt samarbete
Nordiskt Läkemedelsforum, Amgros (DK) och Sykehusinnkjöp (NO)

Logistikpartners
Upphandlade leverantörer för transport av förbrukningshjälpmedel i hemmet och läkemedel.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?