Region Stockholms inköpsorganisation

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm är, sett till alla nämndernas och bolagens sammanlagda upphandlingar/inköp, en av landets största inköpsorganisationer och har som uttalad ambition att bli Sveriges bästa offentliga inköpsorganisation samt ledande i Europa på hållbar upphandling. Inköpsverksamheten i Region Stockholm är decentraliserad och bedrivs via Region Stockholms nämnder (i förvaltningar) och bolag. Respektive nämnd och bolag är en egen upphandlande myndighet.

Vem gör vad och vart ska jag vända mig?
Respektive nämnd, inom den juridiska personen Region Stockholm, och respektive bolag ägt av Region Stockholm, har rätt att göra egna inköp och upphandlingar. De genomförs inom flera verksamheter i Region Stockholm, både i förvaltningar och bolag. Fastighets- och servicenämnden säljer inköps- och upphandlingsstöd till Region Stockholms nämnder och bolag. Ofta väljer nämnderna och bolagen att samordna sig i gemensamma upphandlingar som då typiskt sätt operativt genomförs av Fastighets- och servicenämnden. Till Fastighets- och servicenämnden hör serviceförvaltningen där Region Stockholms centrala upphandlingsavdelning finns.

Så här ser uppdelningen ut:

 • Fastighets- och servicenämnden genomför, på begäran av deltagande nämnder och bolag, lokalt samordnade upphandlingar för vården samt övergripande material och tjänster. Därutöver tillhandahåller fastighets- och servicenämnden på begäran, och utifrån tillgängliga resurser, upphandlingsstöd åt nämnder/bolag i enskilda lokala upphandlingar. Fastighets- och servicenämnden genomför även de centralt samordnade upphandlingar som regionfullmäktige beslutar att nämnden ska genomföra.
 • Trafiknämnden upphandlar trafik- och trafikrelaterade tjänster samt utbyggnad av kollektivtrafiken, dock ej nya tunnelbanan. Mer specifik information om trafiknämndens upphandlingar hittar du här.
 • Förvaltning för utbyggd tunnelbana är en tillfällig förvaltning som bistår i upphandlingar kopplade till utbyggnaden av nya tunnelbanan. Mer information om dessa upphandlingar hittar du här.
 • Locum upphandlar fastighetsförvaltning och byggentreprenader. Mer information om Locums upphandlingar hittar du här.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden upphandlar vårdtjänster. Aktuella vårdval och förfrågningsunderlag, LOV, finns på Vårdgivarguiden och LOU-upphandlingar publiceras i Opic.
 • MediCarrier avropar, lagerhåller, sampackar, förpackar samt distribuerar sjukvårds- och förbrukningsartiklar till sjukvården inom Region Stockholm. Mer information om MediCarriers verksamhet hittar du här.
 • Alla nämnder inom Region Stockholm och Region Stockholms bolag
  är egna upphandlande myndigheter/enheter som själva kan genomföra upphandlingar med hjälp av interna eller externa resurser, kontakta respektive nämnds förvaltning eller bolag om du har frågor kopplat till en specifik nämnd eller bolag. Kontakta Region Stockholm.

  I upphandlingsplanen och i Opic framgår vilken verksamhet som är den ansvariga upphandlande myndigheten för en specifik upphandling. I Trans Q/Achilles hittar du information om kommande trafik- och trafikrelaterade upphandlingar.

imageuhujk.png

I organisationsbilden framgår alla verksamheter som genomför de specifika upphandlingarna. De blå rutorna under regionfullmäktige är olika nämnder inom den juridiska personen Region Stockholm.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?