På gång inom upphandling

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Varje år köper Region Stockholm varor och tjänster för 60-65 miljarder kronor. I Region Stockholms upphandlingsplan hittar du de affärsmöjligheter som regionen har på gång just nu. I upphandlingsplanen presenteras drygt 900 upphandlingar fördelade över samtliga kategorier.

Flest upphandlingar finns dock inom kategorierna Medicinteknik och relaterade förbrukningsvaror, Övergripande material och tjänster samt Vårdrelaterad utrustning och förbrukningsvaror.

Underlaget till upphandlingarna i upphandlingsplan kommer från alla/berörda verksamheter inom Region Stockholm samt från regionens verksamhetsplan. Inrapporteringen är en ögonblicksbild november/december 2021. Region Stockholms upphandlingar är i många fall återkommande. Därutöver genomförs upphandlingar som är knutna till regionens investeringar, till exempel vid utbyggnad av sjukhus och tunnelbana. Denna upphandlingsplan uppdateras årligen och justeringar kan komma att ske löpande. Det innebär att planen i viss utsträckning kan förändras och att tidpunkterna för start av upphandlingarna är preliminära. Detaljeringsgraden minskar ju längre bort i tid upphandlingen äger rum. Håll utkik efter löpande uppdateringar i Opic. Där kan du också prenumerera på CPV-koder så att du automatiskt får ett mail när upphandlingen startar. Eventuella frågor hänvisar vi till funktionsbrevlådan:
upphandling@regionstockholm.se

Utveckling av kategoristyrning

Ett strukturerat arbetssätt för inköp där resurser och aktiviteter är organiserade i inköpskategorier som skapats utifrån leverantörsmarknaden och verksamhetens inköpsmönster. Arbetsmetod inom inköp som syftar till att säkra försörjning på kort och lång sikt. Ett strategiskt, proaktivt och tvärfunktionellt arbetssätt för kategorier med målsättningen att tillgodose nuvarande och framtida verksamhetsbehov till lägsta totalkostnad. Här hittar du mer information om Region Stockholms utveckling av kategoristyrning.

Digitalisering för en modern och välfungerande region

Region Stockholms upphandlingar och avtal är i dag spridda mellan olika lokala tjänstelösningar varav några har nått sin tekniska och avtalsmässiga livslängd vilket innebär att nya IT-lösningar måste upphandlas. En pusselbit för att skapa förutsättningar för effektiva inköp inom koncernen är att skapa ett gemensamt och digitalt systemstöd för upphandling och avtal, vilket också bedöms kunna ge sänkta administrativa kostnader. Arbete för att åstadkomma det har inletts och fortsätter 2022.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?