Ny hantering av ortopedtekniska behandlingshjälpmedel från 2022

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

För närvarande pågår arbete vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen kring den planerade upphandlingen av ortopedtekniska verksamheter, detta med anledning av att befintliga avtal löper ut under år 2022.

De upphandlade avtalen för ortopedtekniska verksamheter nyttjas för både förskrivna hjälpmedel som provas ut hos ortopedingenjör och för prefabricerade behandlingshjälpmedel (som används kortare tid än 6 månader). Detta leder till att ett relativt högt pris betalas för de prefabricerade behandlingshjälpmedel som inte kräver utprovning (eftersom priset inkluderar produkt inkl. tjänst). Planen är att prefabricerade behandlingshjälpmedel som används vid behandling kortare tid än 6 månader ska hanteras separat och att en eller flera produktupphandlingar avseende dessa produkter kommer att genomföras.

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?