Jobba med inköp och upphandling i Region Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm är en verksamhet i ständig rörelse med ett livsviktigt uppdrag. Med 45 000 medarbetare är Region Stockholm en av Sveriges största arbetsgivare.

Alla förvaltningar och bolag som själva genomför mer än ett fåtal upphandlingar årligen har en fastställd upphandlingsplan. Cirka 480 årsarbetare arbetar i inköpsprocessen inom Region Stockholm. Benämningen på de olika rollerna varierar mellan förvaltningarna och bolagen och det handlar exempelvis om kategoriledare, inköpare, avtalsförvaltare, upphandlare och avtalscontrollers.

Är du intresserad av att arbeta i Region Stockholms inköpsverksamhet?

Alla lediga tjänster publiceras här. Du kan också skicka in en spontanansökan till serviceförvaltningen där du berättar om dig själv och din kompetens samt beskriver vilken typ av arbetsuppgifter du är intresserad av. Spontanansökan skickar du till upphandling@regionstockholm.se

Student?
Är du student och intresserad av en trainee-, praktikant- eller LIA (lärande i arbete)-tjänst? Eller är du intresserad av att skriva ditt examensarbete/uppsats om Region Stockholms inköpsverksamhet? Gör då en intresseanmälan och skicka den till serviceförvaltningen upphandling@regionstockholm.se eller kontakta respektive förvaltning eller bolag direkt via Kontakta Region Stockholm.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?