Inköpsresultat och ekonomiskt utfall

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm finns till för länets invånare. Varje dag, dygnet runt ansvarar Region Stockholm för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, och regional utveckling i Stockholms län. Region Stockholm har också i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet.

Region Stockholm är en politiskt styrd verksamhet som finansieras till ungefär 80 procent av skatteintäkter från länets invånare. Övriga intäkter kommer från försäljning av tjänster, patientavgifter, biljettpriser och statsbidrag.

Varje år köper Region Stockholm varor och tjänster för 60-65 miljarder kronor och det gör oss till en betydande finansiell aktör i Sverige. En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att kunna göra investeringar i länets kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Under perioden 2021-2023 har Region Stockholm drygt 900 upphandlingar på gång.

Region Stockholm är en av landets största inköpsorganisationer och har som uttalad ambition att bli Sveriges bästa offentliga inköpsorganisation samt ledande i Europa på hållbar upphandling.

Redan idag är Stockholmsregionen eftertraktad. Varje år söker sig hundratusentals människor hit för att bo, driva företag, besöka och göra investeringar. Men vi är inte framme. Stockholmsregionens urbana delar, landsbygd och skärgård ska fortsätta utvecklas. Vår resa mot att bli Europas mest attraktiva storstadsregion har bara börjat.
Tillsammans tar vi Stockholm framåt.

Inköpsbokslut

I Region Stockholms inköpsbokslut kan du kan du läsa om hur många upphandlingar som har genomförts, konkurrens vid upphandlingar, hållbar upphandling och innovation i upphandling samt om det är någon extraordinär händelse som har påverkat inköpsarbetet.

Inköpsverksamheten i siffror

Här hittar du övergripande siffror över Region Stockholms inköps- och upphandlingsverksamhet.

Varukorgsindex – det ekonomiska utfallet av upphandlingar och avtal

Varukorgsindex är Region Stockholms sätt att mäta det ekonomiska utfallet av regionens samordnade upphandlingar och avtal. Varukorgsindex mäter prisutvecklingen över tiden.

De avtal som väljs ut i regionens varukorgsindex är objekt från de ekonomiskt största avtalen som serviceförvaltningen upphandlar och förvaltar. Det är 70 % av värdet i avtalskatalogen som prismäts och dessa valda artiklar representerar hela avtalskatalogen. Prismätningen genomförs fyra gånger per år. 

Exempel på upphandlingar och avtal som ingår i Region Stockholms varukorgsindex är sårbehandlingsartiklar, injektion- och infusionsartiklar, persondatorer, konsulttjänster inom strategi och management, anestesi- och intensivvårdsartiklar, bemanningstjänster hälso- och sjukvård, papper och plast, diabetsprodukter. 

Konsumentprisindex (KPI) mäter prisutvecklingen för privat konsumtion i Sverige och används som mätare av inflationen.

VKI julki 2023.png

Bilden illustrerar utfallet av varukorgsindex jämfört med konsumentprisindex (KPI) under åren 2010-2023. Som framgår av bilden har varukorgsindex sjunkit över tid och detta är bland annat tack vare upphandlingar inom regionen. Genom upphandlingarna har Region Stockholm möjlighet att få mer kvalitet för pengarna. KPI nedan visar den prisutveckling som avtalen skulle fått med en prisutveckling enlig inflationen i samhället.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?