Hur jobbar vi med kategoristyrning?

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Kategoristyrning – inköp som ger mer värde för skattepengarna

Nu inför Region Stockholm kategoristyrning. Med hjälp av arbetsmetoden ska hela koncernen arbeta tillsammans och mer strategiskt med inköp. Inköpskostnaderna ska sänkas och frigöra pengar till kärnverksamheten. Samtidigt som vi bidrar till mer innovation och ökad hållbarhet. Här hittar du övergripande information om vad kategoristyrning innebär och hur arbetet ska gå till.

Det här är kategoristyrning

Kategoristyrning är en arbetsmetod för inköp som ger mer värde för skattepengarna.
I traditionellt inköpsarbete genomförs ofta begränsade analyser inför varje enskild upphandling. Med kategoristyrning samlas istället varor och tjänster som har likheter och kan köpas från en viss leverantörsmarknad i en kategori. I varje kategori läggs stor vikt vid analys av verksamhetens behov av produkter eller tjänster, inköpsmönster och hur marknaden ser ut. Insikterna blir ledstjärnan i det strategiska inköpsarbetet.

Målen är att: 

  • sänka den totala inköpskostnaden med tio procent och frigöra pengar till kärnverksamheterna genom förbättrade arbetssätt och upphandlingar
  • bidra till ökad hållbarhet i samhället – miljömässig, social och ekonomisk
  • bidra till innovation inom produkter och tjänster på marknaden

Inköp görs precis som vanligt

Regionens verksamheter är skyldiga att följa de avtal som är upprättade med upphandlade leverantörer.

Beslut i regionfullmäktige

I maj 2020 beslutade regionfullmäktige att Region Stockholm ska införa kategoristyrning. Beslutet finns att läsa här.

Filmer om kategoristyrning

Kategoristyrning – del 1. Vad. Och varför.

imageo6c8.pngFilmen förklarar vad kategoristyrning är och varför arbetsmetoden införs i hela Region Stockholm. 

Kategoristyrning – del 2. Så funkar det.

imagesgd7.png
Filmen förklarar övergripande hur kategoristyrning fungerar jämfört med traditionellt inköpsarbete.Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?