Hur går ett inköp till?

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Ett offentligt inköp består av så mycket mer än själva upphandlingen. En effektiv inköpsprocess lägger en bra grund för att skapa goda offentliga affärer. Det handlar om allt från att förbereda till att genomföra upphandlingen och sedan realisera avtalet på bästa sätt för att nå de mål som satts upp.

Inköpsverksamheten regleras i Region Stockholms policy och riktlinjer för inköp

De styrande principerna för inköpsverksamheten regleras i regionens policy för inköp. Policyns syfte ska säkerställa att regionen genomför ekonomiskt effektiva affärer med balanserad riskexponering som ger rätt kvalitet till bästa möjliga pris. Policyn gäller för regionens samtliga förvaltningar och bolag. Den tillämpas både för den regionövergripande styrningen som helhet och för styrningen inom respektive förvaltning och bolag. Inköpspolicyn kompletteras med riktlinjer för inköp.

I Region Stockholm upphandlar vi enligt följande lagar:

  • LOU – Lagen om offentlig upphandling
  • LUF – Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna
  • LUK – Lagen om upphandling av koncessioner
  • LOV – Lagen om valfrihetssystem

Inköpsprocess i offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten beskriver alla steg genom hela processen: 
Inköpsprocessen i offentlig upphandling

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?