ESPD - en standardiserad egenförsäkran

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Det så kallade ESPD-systemet (European Single Procurement Document) är en ordning för leverantörsprövning vars första steg innebär att den upphandlande myndigheten tillhandahåller ett ESPD-formulär.

I det kan leverantören lämna en egenförsäkran istället för att lämna in alla för leverantörsprövningen nödvändiga bevis redan i samband med anbudet eller anbudsansökan. Under systemets andra steg har den upphandlande myndigheten en möjlighet att begära in bevis från de leverantörer som tidigare enbart lämnat en egenförsäkran.

ESPD-formulär

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?