Begäran av allmän handling

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Registratorer ansvarar för att ta emot och registrera handlingar i Region Stockholm. För att begära ut allmän handling måste du vända dig till registratorn i den förvaltning eller i de bolag som är den upphandlande myndigheten.

När du begär ut allmänna handlingar prövar förvaltningen om uppgifterna är offentliga.

I det sökbara diariet kan man söka ärenden. Kontakta registrator för att begära ut handlingar. 

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?