Upphandling inom förvaltning för utbyggd tunnelbana

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här finns information till dig som vill bli leverantör åt förvaltning för utbyggd tunnelbana inom Region Stockholm.

Var med och bygg ut Stockholms tunnelbana

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana ansvarar för att genomföra utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Det innebär planering, projektering och byggnation av ny tunnelbana och nya stationer. I uppdraget ingår också planering och projektering av nya fordonsdepåer, liksom upphandling av signalsystem och vagnar.

Vi upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn, LUF. Det är den lag som gäller för upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Vid upphandlingar enligt LUF har vi möjlighet att använda ett kvalificeringssystem.

Upphandlingar görs av varor, tjänster och byggentreprenader i full internationell konkurrens. 

Läs mer om upphandling för Nya tunnelbanan

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?