Externremiss Inför eventuellt kommande Upphandling av leverantör för utveckling, validering och implementering av AI-beslutsstöd: Kvantitativa bildmått och minskat behov av MR-kontrastmedel vid MS

Upphandlingen vid regionledningskontoret, Region Stockholm, efterfrågar synpunkter på utkast av kravspecifikation och villkor inför eventuell kommande upphandling.

The I-AID project hereby invites you to participate in an external referral/RFI with the purpose to gather information and feedback from market actors with experience in AI algorithm development and implementation for MR Image analysis. So that, with this input the project can design the most relevant procurement documents forming the basis for selection, competition, future agreements and business arrangements, ultimately leading to a mutually beneficial collaboration with sustainable results. Please see documents attached on this webpage.


Inför det fortsatta arbetet är synpunkter från potentiella leverantörer och samarbetspartners värdefulla.

Vi vill härmed inbjuda Er som AI-leverantör att delta i en extern remiss. Syftet med denna remiss är att inhämta kunskap och synpunkter från marknadsaktörer inom AI-algoritmutveckling för MR, för att därefter, på bästa sätt, utforma de upphandlingsdokument som ska ligga till grund för urval, konkurrensutsättning, kommande avtal och affärsöverenskommelse, och som i förlängningen leder till ett för båda parter givande samarbete med ett hållbart resultat.

Dokumenten finner ni bifogade på denna sida.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?