Rapporter från regionrevisorerna

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här hittar du rapporter från regionrevisorerna.

Projektrapporter

Revisionsplaner

Delrapporter

Årsrapporter, revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?