Regional kollektivtrafikmyndighet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm är regional kollektivtrafikmyndighet i Stockholms län enligt kollektivtrafiklagen.

Det finns två typer av kollektivtrafik: trafik som samhället upphandlar och finansierar samt kommersiell trafik. Trafiken som samhället upphandlar är enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet belagt med allmän trafikplikt.

Transportstyrelsen kontrollerar att regionala kollektivtrafikmyndigheter och kollektivtrafikföretag följer kollektivtrafiklagen. Det gäller bland annat krav om trafikförsörjningsprogram, anmälningsskyldighet och uppgiftsskyldighet.

Allmän trafikplikt

Allmän trafikplikt omfattar de sträckor, områden och linjer där den regionala kollektivtrafikmyndigheten anser att det antingen inte finns en grund för att driva kollektivtrafik på helt kommersiella grunder eller att trafiken är så pass viktig för samhället att den måste garanteras. Myndigheten ansvarar för att upphandla den trafik som omfattas av besluten för allmän trafikplikt.

Varje år ska regionala kollektivtrafikmyndigheter publicera en årlig rapport om den allmänna trafikplikten för kollektivtrafiken inom sitt behörighetsområde. Rapporten redogör för tagna beslut om allmän trafikplikt samt listar aktuella kollektivtrafikföretag och de ersättningar som har erhållits under året. Rapporten redogör även kollektivtrafikens effektivitet, kvalitet och finansiering.

Kommersiell kollektivtrafik

För att trafikföretag ska kunna bedriva kommersiell kollektivtrafik krävs anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten senast 21 dagar innan trafikstart. Anmälan skickas till både myndigheten och Samtrafiken. Anmälningsblanketten finns på denna sida.

Ska trafikföretaget stanna vid en befintlig knutpunkt, terminal eller brygga, kontakta respektive ägare/brukare. Kontakten bör tas tidigare än 21 dagar före trafikstart. Ta gärna även kontakt med myndigheten i samband med detta.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?