Pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Priset belönar personer, institutioner eller organisationer som på ett engagerat sätt främjar samexistens mellan olika kulturer i samhället.

Vem kan vinna priset?

Juryns bedömningskriterier:

  • en person, institution eller organisation som verkar inom Stockholms län
  • priset ges för en insats mot främlingsfientlighet, som på ett engagerat sätt främjar en samexistens mellan olika kulturer i samhället
  • insatserna ska bidra till större förståelse och bättre kontakt mellan svenskar och invandrare eller invandrargrupper emellan
  • insatser som bidrar till att motverka rasistiska och främlingsfientliga våldshandlingar prioriteras.

Juryn består av en representant från varje politiskt parti i regionfullmäktige. Priset har delats ut sedan 1997. Prissumman är 50 000 kronor.

2020 års pristagare

Nyhet om pristagarna 2020: projektet Dröm stort och dess grundare Kassim Nagwere, samt Lovette Jallow med den ideella organisationen Action4humanity. 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?