Måltidspriset

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Måltidspriset premierar goda arbetssätt inom måltidsområdet. Idén med priset är att stimulera utveckling av patientmåltidsarbetet, genom att belöna goda exempel och ge möjlighet att inspirera andra.

Priset kan ges för arbete kring måltider och matvanor i all hälso- och sjukvårdsverksamhet och inte enbart i verksamhet som serverar patientmåltider. Priset kan delas ut till alla verksamheter, enheter och medarbetare i hälso- och sjukvården inom Region Stockholm, förutsatt att avtal finns med Regionen. Det är fritt för vem som helst att nominera.

Arbete för en god hälsa

Matvanor är viktigt för en god hälsa, både på kort och lång sikt. Måltidsarbetet bör därför ses som en del i den medicinska behandlingen. Nomineringsgrunderna för Måltidspriset utgår från Livsmedelsverkets måltidsmodell som belyser sex viktiga områden för en bra måltid.

Nomineringsgrunder:

 • ett personcentrerat arbetssätt som leder till positiv måltidsupplevelse för patienten
 • ett personcentrerat arbetssätt med samverkan i vårdkedjan kring patientens mat och måltidssituation
 • arbetssätt som främjar hälsosamma matvanor
 • arbetssätt som främjar hållbara patientmåltider

En eller helst flera av nomineringsgrunderna ska vara uppfyllda.

Pris

Det vinnande bidraget belönas med 40 000 kronor, som ska användas till utbildning eller verksamhetsförbättringar inom mål­tidsområdet, och ett exklusivt keramikfat.

Juryn består av:

 • Anne Karlsson, Miljöstrateg, Regionledningskontorets Hållbarhetsavdelning
 • Emma Patterson, Nutritionist, Med. dr., Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor
 • Johanna Lindberg, Handläggare på Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Enheten för hälsoutveckling, Samordnare av Måltidspriset
 • Kerstin Kjellin, Ordförande i Neuro Stockholm, Ledamot i förbundsstyrelsen för Neuroförbundet, Patientrepresentant
 • Kurt Weid, Kökschef. Grundare av det moderna kocklandslaget
 • Lena Sharp, Specialistsjuksköterska, Verksamhetsutvecklare, Tillförordnad chef för Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
 • Liisa Tolvanen, Leg. dietist, Vårdutvecklingsledare, Kunskapsteamet ohälsosamma matvanor Akademiskt primärvårdscentrum/Överviktscentrum, Akademiskt Specialistcentrum

Bakgrund till priset

Måltidspriset delades ut åren 2013 - 2016. Till grund för införandet av Måltidspriset låg Måltidsutredningen 2011 - 2012, beslutad av Landstingsfullmäktige, som innehöll måltidsvision och strategier att arbeta med fram till 2016. Sedan 2016 har priset varit vilande.

2018 gavs Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden att se över behovet av Måltidspriset och eventuella nya former för det, ett arbete som resulterat i 2019 års Måltidspris. Livsmedelsverkets dokumentation om måltider i hälso- och sjukvården har varit en viktig grund i arbetet.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?