Patientsäkerhetspriset

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Patientsäkerhetspriset delas ut under Region Stockholms Patientsäkerhetsdagar som äger rum vart annat år. De vinnande bidragen har förbättrat vården för patienter, närstående och medarbetare.

Juryns bedömningskriterier

  • Bidraget ska förbättra för patient, närstående och medarbetare
  • Arbetet ska ske ur ett värdeskapande och normkritiskt perspektiv
  • Arbetssättet ska kunna implementeras i andra verksamheter i landstinget

Juryn består av representanter från både vårdgivare och patientorganisationer.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?