Miljöpriset

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm har höga ambitioner för sitt miljöarbete och vill bidra till en hållbar utveckling i länet, Sverige och globalt. Det årliga Miljöpriset delas ut i två kategorier för att uppmärksamma viktiga insatser och sprida goda idéer inom miljöområdet. Alla som arbetar inom en verksamhet som finansieras av Region Stockholm kan nomineras. Vi ser fram emot ditt bidrag!

Årets Miljöpris

Miljöpriset går till det bidrag som bäst uppfyller kriterierna:

  • Har lett till innovation eller nytänkande inom miljöområdet.
  • Är användbar inom flera verksamheter och har hög spridningspotential.
  • Bidrar till att uppnå målsättningarna i Region Stockholms hållbarhetsstrategi och/eller uppnå Region Stockholms miljömål.

Prissumman om 50 000 kronor ska användas till kompetensutveckling inom hållbarhet, kommunikationsinsatser eller vidareutveckling av det vinnande bidraget.

Årets Eldsjäl 

Utmärkelsen Årets eldsjäl delas ut till en eller flera personer som inom ett eller flera av nedan kriterier - engagemang, kompetens och kreativitet - utvecklar miljöarbetet på ett inspirerande sätt.

  • Engagemang – med sin drivkraft genomför och utvecklar verksamheten inom miljöområdet.
  • Kompetens - inspirerar och sprider kunskap om miljöfrågor i verksamheten.
  • Kreativitet – hittar nya lösningar för att verksamheten ska utveckla sitt miljöarbete.

Årets eldsjäl är ett hederspris och har ingen prissumma.

Nominera för 2023

Nomineringen för 2023 är stängd.

Vinnare Miljöpriset 2022

Johanna Albert

Johanna Albert, docent och överläkare, på Danderyds sjukhus vann årets miljöpris 2022 för sin pilotstudie där hon infört ett så kallat cirkulärt flöde för skyddsförkläden.

- Ett kilo cirkulärt producerat förkläde ger ett kilo CO2 jämfört med ett kilo förkläde från olja som ger sex kilo CO2. Det rör sig om drygt 80 procent lägre koldioxidutsläpp, så det är en ganska stor skillnad i utsläppen, säger Johanna Albert. Det är också bra med svensk tillverkning ur beredskapssynpunkt. Då är man inte så beroende av utländska produkter.  

Skyddsförklädena i det cirkulära flödet används än så länge inom ett pilotprojekt på Danderyds sjukhus. Men det pågår ett arbete för att starta en lokal upphandling så att de kan börja användas över hela sjukhuset.

 

Årets eldsjäl 2022

Annika Lundgfren Cronsioe

Annika Lundgren Cronsioe, överläkare, vill göra skillnad och beskrivs som en eldsjäl. Och det är priset Årets eldsjäl som hon nu också vunnit för sitt engagemang för att minska hälso-och sjukvårdens klimatpåverkan. Genom konceptet Den gröna kvinnokliniken vill hon inspirera andra kliniker och sjukhus att se över sitt miljöarbete.  

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?