Styrande dokument för elektroniska id-handlingar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Du som använder appen OneTouch har godkänt de allmänna villkor som gäller för Region Stockholms elektroniska ID-handling. Här finns de allmänna villkoren och andra styrdokument samlade om du vill läsa dem igen.

I Region Stockholm använder vi appen OneTouch för säker inloggning i vissa system, exempelvis Heroma webb. Identifiering med OneTouch är lika säker som identifiering med BankID, men medför till skillnad från BankID ingen kostnad för Region Stockholm.

På denna sida har vi samlat styrande dokument för elektroniska id-handlingar utfärdade av Region Stockholm, så att du kan ta del av dem när du vill.

Förklaring av begrepp

PKI RS

Public Key Infrastructure Region Stockholm: en tjänst som ska garantera korrekt hantering av personuppgifter inom Region Stockholm. Tjänsten är en av flera säkerhetsmekanismer som ska garantera säkerheten för elektroniska identiteter utfärdade inom Region Stockholm, i enlighet med krav i organisationens informationssäkerhetspolicy.

RS eID

Region Stockholms elektroniska identiteter: ditt certifikat som är utfärdat av PKI RS, dvs. din elektroniska identitetshandling. Din RS eID gör att du kan identifiera dig säkert med hjälp av appen OneTouch.

PKI RS Styrande dokument 

Allmänna villkor för RS eID. Version 2. Gäller från 2022-11-22. (PDF)

Certifikatspolicy (CP) för PKI RS. Version 1. Gäller från 2022-11-01 (PDF)

Äldre PKI styrande dokument

Allmänna villkor för RS eID. Version 1. Gäller från 2021-10-01 (PDF)

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?