Styrande dokument för elektroniska identiteter i Region Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

På denna sida samlar vi styrande dokument för PKI RS, en tjänst som tillhandahåller certifikat för elektroniska identiteter inom Region Stockholm. 

De styrande dokumenten för RS eID (identiteter utfärdade av PKI RS) gäller för samtliga organisationer som använder certifikat utfärdade av PKI RS.

Tjänsten PKI RS är en av flera säkerhetsmekanismer som ska garantera korrekt hantering av personuppgifter, utifrån krav i Region Stockholms informationssäkerhetspolicy. 

PKI RS Styrande dokument 

Allmänna villkor för RS eID. Version 1. Gäller från 2021-10-01 (PDF)

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?