Bidrag, priser och stipendier

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm delar varje år ut bidrag, priser och stipendier till organisationer, föreningar och privatpersoner. Hur det går till att söka och nominera varierar - du hittar alla i listan nedan.

Bidrag till personer och organisationer

Region Stockholm erbjuder finansieringsstöd till små och medelstora företag som vill utveckla verksamheten med hjälp av hållbar omställning, internationalisering eller digitalisering.

Läs mer om affärsutvecklingscheckar

Om du äger en brygga som anlöps av Waxholmsbolaget eller SL:s pendelbåtstrafik kan du fram till sista maj 2023 söka bryggbidrag.

Läs mer om bidraget och hur du gör för att ansöka

Syfte

För till exempel aktivering, rekreation, habilitering och rehabilitering för personer med funktionsnedsättning bosatta inom länet. 

Vem kan söka?

Folkhögskolor som håller kurser för aktivering/rekreation/habilitering och rehabilitering för personer med funktionsnedsättning döv och/eller blind.

Utdelning

Löpande under året

Mer information

Läs mer om kriterier för bidraget och hur du göra för att ansöka.

Kontakt

Eva Olofsson, handläggare Social hållbarhet och strategi, regionledningskontoret
Telefon: 070 -737 76 14
E-post: eva.olofsson@regionstockholm.se 

Syfte

Skapa förutsättningar för god livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar. Förmedla kunskaper och erfarenheter till enskilda, organisationer, myndigheter och samhället i stort.

Vem kan söka?

Intresseorganisationer som bedriver intressepolitik/idéburen verksamhet som skapar förutsättningar för god livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar.

Mer information

Läs mer om kriterier för bidraget och hur du göra för att ansöka.

Kontakt

Eva Olofsson, Social hållbarhet och strategi, regionledningskontoret
070-737 76 14
eva.olofsson@regionstockholm.se

Syfte

Att förstärka eller komplettera hälso- och sjukvårdens egen verksamhet. Det kan exempelvis gå till behandlande, rehabiliterande, individstödjande insatser eller förebyggande verksamhet. Tidsbegränsade projekt eller försöksverksamheter som prövar eller utvecklar nya metoder inom en viss verksamhet kan också prioriteras.

Vem kan söka?

Ideella organisationer, icke vinstdrivande.

Utdelning

En gång per år

Mer information

Läs mer om kriterier för bidraget och hur du göra för att ansöka.

Kontakt

Lis-Marie Kanon
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
E-post: lis-marie.kanon@sll.se

 

 

I dagsläget finns cirka 25 dagligvarubutiker i Stockholms län som får särskilt driftstöd. De flesta av butikerna finns i skärgården på regionala kärnöar men även butiker på fastlandet kan söka stödet om de uppfyller villkoren.

Läs mer om särskilt driftstöd för dagligvarutbutiker

 

För att främja en levande skärgård ger Region Stockholm bidrag för att sänka transportkostnaderna i skärgårdsområdet till en nivå som är jämförbar med regionens glesbygd i övrigt.

Läs mer om fraktbidrag

 

En kulturaktör kan få verksamhetsstöd under ett till tre år. Det ska kunna utgöra en grund för att sprida och utveckla den egna verksamheten. Projektstödet är tänkt för tidsbegränsade kulturverksamheter med tydlig början och slut. Projektstöd för kultur och hälsa finansierar projekt inom ramen för Region Stockholms arbete med kultur och hälsa. Scenkonststödet ger kommunerna möjlighet att erbjuda invånarna teater-, dans- och cirkusföreställningar till subventionerat pris.

Läs mer om de olika kulturstöden som finns att söka från Region Stockholm

Har du en nytänkande eller konkret projektidé som bidrar till att främja en hållbar utveckling av Stockholmsregionen? Inom Region Stockholms anslag kan projekt som bidrar till länets kompetensförsörjning, hållbar mobilitet och landsbygds- och skärgårdsutveckling söka medel.

Läs mer 

I ett samverkansprojekt mellan Region Stockholm och Almi Stockholm Sörmland, erbjuds kostnadsfri rådgivning till dig som företagare inom besöksnäringen. Rådgivningen utförs av Almi och är till för företag inom besöksnäringen som vill ta sig igenom krisen och rusta för långsiktig hållbar utveckling.

Läs mer

 

Stipendier för patienter

Du som är eller har varit patient vid något sjukhus eller någon vårdcentral inom Stockholms län kan söka bidrag från någon av våra donationsstiftelser. För alla stiftelser som delar ut bidrag till patienter gäller att den sökande är så kallat ekonomiskt behövande.

Läs mer om hur du ansöker om medel från våra donationsstiftelser

Priser och utmärkelser

Bemötandepriset är ett initiativ som förbättrar bemötandet av människor med funktionsnedsättning och ökar tillgängligheten till våra olika verksamheter.

Läs mer om Bemötandepriset

Region Stockholm delar årligen ut priset Gyllene Äpplet som består av ett medarbetarpris och ett ledarpris. Syftet med Gyllene Äpplet är att uppmärksamma och belöna medarbetares och chefers förbättringsarbete. Utmärkelserna ska även inspirera till förbättringar i andra verksamheter.

Läs mer om Gyllene äpplet

Region Stockholm har höga ambitioner för sitt miljöarbete och vill bidra till en hållbar utveckling i länet, Sverige och globalt. Det årliga Miljöpriset delas ut i två kategorier för att uppmärksamma viktiga insatser och sprida goda idéer inom miljöområdet. Alla som arbetar inom en verksamhet som finansieras av Region Stockholm kan nomineras.

Läs mer om miljöpriset

Måltidspriset premierar goda arbetssätt inom måltidsområdet. Idén med priset är att stimulera utveckling av patientmåltidsarbetet, genom att belöna goda exempel och ge möjlighet att inspirera andra.

Läs mer om måltidspriset

Patientsäkerhetspriset delas ut under Region Stockholms Patientsäkerhetsdagar som äger rum vart annat år. De vinnande bidragen har förbättrat vården för patienter, närstående och medarbetare.

Läs mer om patientsäkerhetspriset

Priset belönar personer, institutioner eller organisationer som på ett engagerat sätt främjar samexistens mellan olika kulturer i samhället.

Läs mer om Pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?