Tietoa Region Stockholmista

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm on vastuussa siitä, että kaikki Tukholman läänissä asuvat saavat hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa sekä hyvän julkisen liikenteen. Vastaamme alueen (region) suunnittelusta, mikä merkitsee, että suunnittelemme, miten koko lääniä kehitetään tulevaisuudessa, eli esimerkiksi sitä, minne asuntoja ja esikouluja rakennetaan. Region Stockholm toimii myös vapaan ja käytettävissä olevan kulttuurin edistämiseksi läänissä.

Region Stockholmin tehtävät ja vastuu

Pyrimme tekemään ympäristöä säästävällä ja kestävällä tavalla kaiken sen, mistä Region Stockholm vastaa.

Tukholman lääni on suuri etelän Nynäshamnista pohjoisen Norrtäljeen. Läänin eri kunnissa asuu yhteensä lähes 2,5 miljoonaa asukasta. Ruotsissa on 21 aluetta (region) ja 290 kuntaa.

Terveys ja hoito

Region Stockholm vastaa myös siitä, että läänin asukkaat saavat tarvitsemansa terveyden- ja sairaanhoidon sekä hammashoidon. Toiminta kattaa kaiken sairaanhoidosta ja terveyttä edistävästä työstä tutkimukseen, koulutukseen ja kehitykseen.

Julkinen liikenne

Joka päivä noin 900 000 matkustajaa tekee 2,9 miljoonaa matkaa julkisella liikenteellä Tukholman läänissä. Region Stockholm vastaa siitä, että kaikilla, jotka asuvat tai vierailevat Tukholman läänissä, on käytössään kattava, helppokäyttöinen ja luotettava julkinen liikenne. Eri matkustustavat - bussit, maanalainen, paikallisjunat ja esikaupunkiradat sekä saaristoaluksilla suoritettava liikenne - koordinoidaan koko ajan kasvavassa liikenneverkossa.

Alueellinen kehitys

Region Stockholm vastaa alueellisesta kasvusta ja kehityksestä läänissä. Tämä merkitsee, että tulemme luomaan parhaat edellytykset sille, että Tukholman alueesta tulee johtava, innovatiivinen ja kestävä alue.

Kulttuuri

Alue (region), jossa tapahtuu paljon kulttuurin alalla, houkuttelee puoleensa ihmisiä, jotka haluavat asua täällä, sekä turisteja ja henkilöitä, jotka haluavat sijoittaa rahaa alueeseen. Taide ja kulttuuri ovat myös tärkeitä ihmisten hyvinvoinnille. Tämän vuoksi Region Stockholm huolehtii myös siitä, että esimerkiksi sairaaloissa ja maanalaisella on esillä taidetta.

Region Stockholm myöntää rahaa eri kulttuuritoimintoihin, esimerkiksi Konserttitalolle.

Tutkimus

Region Stockholm osallistuu ja myöntää rahaa tutkimukseen terveyden- ja sairaanhoidon alalla. Tutkimukset keskitetään siihen, miten hoitoa voidaan kehittää ja miten ihmisten terveyttä parannetaan.

Region Stockholm työnantajana

Region Stockholm on eräs Ruotsin suurimmista työnantajista, jolla on palkkalistoillaan 46 000 työntekijää, jotka edustavat satoja eri ammatteja. Ammattitaitoiset työntekijämme ovat tärkein voimavaramme onnistuaksemme tehtävässämme. Työntekijöihimme kuuluu mm. röntgenhoitajia, yhteiskuntasuunnittelijoita, insinöörejä, kulttuuristrategeja ja ortopedejä. Useimmat työntekijöistämme toimivat terveyden- ja sairaanhoidon alalla.

Region Stockholmin tunnusmerkkejä ovat avoimuus, luotettavuus, osaaminen ja yhteistyö.

Vapaisiin työpaikkoihin (tiedot ruotsiksi)

Om Region Stockholm

Region Stockholm ansvarar för att alla som bor i Stockholms län ska få bra hälsovård, sjukvård och kollektivtrafik. Vi har också ansvar för regionplanering, vilket betyder att vi planerar hur hela länet ska utvecklas i framtiden, till exempel var det ska byggas bostäder och förskolor. Region Stockholm verkar också för att det ska finnas fri och tillgänglig kultur i länet.

Allt det som Region Stockholm har ansvar för ska vi utföra på ett miljövänligt och hållbart sätt.

Stockholms län är stort, från Nynäshamn i söder till Norrtälje i norr. I länet bor knappt 2,5 miljoner människor i olika kommuner. I Sverige finns det 21 regioner och 290 kommuner.

Region Stockholms uppdrag och ansvar

Hälsa och vård

Region Stockholm ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård och tandvård de behöver. Verksamheten omfattar allt från sjukvård och hälsofrämjande arbete till forskning, utbildning och utveckling.

Kollektivtrafik

Varje dag gör 900 000 resenärer 2,9 miljoner resor med kollektivtrafiken i Stockholms län. Region Stockholm ansvarar för att alla som bor i eller besöker länet har tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. De olika färdsätten – bussar, tunnelbana, pendeltåg och lokalbana samt trafik med skärgårdsbåtar– samordnas i ett växande trafiknät.

Kultur

En region med mycket kultur lockar till sig folk som vill bo här, och turister och personer som vill investera pengar. Konst och kultur är också viktigt för att människor ska må bra. Därför ser Region Stockholm till att det finns konst till exempel på sjukhusen och i tunnelbanan.

Region Stockholm ger pengar till olika kulturverksamheter, som till exempel Konserthuset.

Forskning

Region Stockholm medverkar i och ger pengar till forskning i hälso- och sjukvården. Forskningen undersöker hur vi ska utveckla vården och förbättra människors hälsa.

Region Stockholm som arbetsgivare 

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare med 46 000 medarbetare inom ett hundratal olika yrken. Våra kvalificerade medarbetare är den viktigaste tillgången för att lyckas med vårt uppdrag. Här arbetar bland annat röntgensjuksköterskor, samhällsplanerare, ingenjörer, kulturstrateger och ortopeder. De flesta medarbetarna arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Stockholm kännetecknas av öppenhet, pålitlighet, kompetens och samverkan.

Till lediga jobb (information på svenska)

Kontakt
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Besök: Lindhagensgatan 98
Postadress: Box 6909, 10239 Stockholm
Tfn: 08- 123 132 00
E-mail: registrator.hsf@regionstockholm.se
Ring 1177 för medicinsk rådgivning
Ring 112 för livshotande tillstånd
Regionledningskontoret
Registrator:
Tfn: 08-737 44 66 or 08-737 25 00
E-post: registrator.rlk@regionstockholm.se
Alla förtroendevalda - kontakt

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?