Donationer till Ukraina

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Med anledning av Rysslands invasion är Ukraina i behov av medicinsk utrustning, förbrukningsartiklar och läkemedel. Här kan du läsa om vad Region Stockholm har donerat.

Efter en särskild begäran från det ukrainska hälsoministeriet beslutade regionstyrelsens ordförande om bistånd till nödställda i Ukraina. Den ukrainska myndigheten ser stora behov av medicinsk utrustning, förbrukningsartiklar och läkemedel.

Hittills har vi donerat:

  • Utrustning och sjukvårdsmateriel. Vi har skickat utrustning till vården i Ukraina vid flera tillfällen. Stödet omfattar till exempel medicinsk utrustning för att genomföra operationer, hjärtstartare, patientmonitorer, EKG-utrustning, röntgenutrustning, rullstolar, ultraljudsutrustning och utrustning som underlättar andning. Samtliga akutsjukhus och närsjukvården har bidragit med att samla ihop den efterfrågade utrustningen.
  • Humanitärt skyddsmaterial för civilt ändamål till sjukhus i Charkiv och Mykolyiv. Vi har även skickat desinfektionsmedel och handskar till Ukrainas vårdgivare.
  • En fullt utrustad blodbuss. Donationen av blodbussen skedde efter en förfrågan från en ukrainsk hjälporganisation. Det finns bara två blodbussar i Ukraina och med donationen blir det möjligt för fler människor i Ukraina att ge blod. 
  • Fjorton kollektivtrafikbussar. I februari 2022 beslutade trafiknämnden att donera bussar via EU-kommissionen som har lanserat ett projekt för att privata och offentliga aktörer ska kunna donera skolbussar till Ukraina. Projektet administreras genom EU:s civilförsvarsmekanism. I Sverige sker detta genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  • En ambulans till ett akutsjukhus i regionen Rivne. Beslutet togs efter önskemål om bistånd från kommunala sjukhus i Lviv.
  • En transportbil för transport av avlidna. Bilen har tidigare använts av ambulanssjukvården och lämnas som bistånd till Ukraina genom en ideell förening.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?