Kriskommunikation inom Region Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

När störningar eller allvarliga händelser inträffar har Region Stockholm ett särskilt ansvar för kommunikationen. I sådana situationer är det extra viktigt att fakta och information är korrekt, tydlig och snabb. Allt för att länets invånare ska förstå hur de påverkas och hur de ska agera.

Region Stockholm ansvarar för att kommunikationen med olika samhällsaktörer, exempelvis polis och räddningstjänst, samordnas. I situationer som påverkar många människor är massmedia, i synnerhet Sveriges Radio, viktiga kanaler.

Vid stora olyckor och allvarliga händelser kan Region Stockholm också använda varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, för att varna och informera.

Vid större krishändelser är Region Stockholms webbplats sll.se också en viktig kanal.

Särskilda kanaler för kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården

Information om kollektivtrafiken

SL:s webbplats finns reseplanerare, aktuell störningsinformation, tidtabeller, biljettinformation och annan information för resernärer.

SL:s kundtjänst, telefon: 08-600 10 00

SL:s kundtjänst är bemannad dygnet runt. De svarar på frågor om trafiken, ger information om aktuella störningar och tips om alternativa resvägar.

SL på Facebook

SL:s kundtjänst på Facebook svarar på frågor, ger aktuell information och tar emot synpunkter.

Sidan är bemannad följande tider:

  • helgfria vardagar klockan 7-19
  • övriga dagar klockan 9-17

Trygghetscentralen, telefon: 020-120 25 25

Trygghetscentralen tar emot rapport om hot, våld eller klotter i kollektivtrafiken och är öppen dygnet runt.

Information om hälso- och sjukvården

1177 Vårdguiden ger information och råd om sjukvård och vart man bäst vänder sig vid behov av vård.

Telefonrådgivning, telefon: 1177

Telefonrådgivningen är bemannad dygnet runt av sjuksköterskor.

Allmän samhällsinformation om kriser

Webbplatsen Krisinformation.se samlar krisinformation från Sveriges myndigheter som riktar sig till allmänheten. Informationen rör inte enbart kriser som pågår eller befaras. Här finns också fakta om ansvarsförhållanden under en kris, vad som bör göras samt information om tidigare kriser och de erfarenheter som dessa har gett.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?