Hemberedskap - så kan du förbereda dig för kriser

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Alla delar av samhället behöver fungera både i vardag och kris. Det finns mycket som du som medborgare kan göra för att vi tillsammans ska få ett starkare totalförsvar. En del av förberedelserna kan gälla din hemmiljö.

Totalförsvaret kallas Sveriges samlade motstånd i händelse av kris eller krig. Utöver det militära försvaret innefattar det alla delar av samhället som behöver fungera både i vardag och kris, exempelvis sjukvård, elförsörjning, mobiltelefoni, transporter av människor och varor och livsmedelsförsörjning. Oavsett om du arbetar inom dessa sektorer eller inte finns det mycket du som medborgare kan göra för att bidra till ett starkare totalförsvar.

Här på sidan har vi samlat länkar till sidor med information om till exempel vilken typ av kriser som skulle kunna inträffa, hur de kan påverka dig och hur du kan förbereda dig för olika typer av händelser.

Det finns också information och webbutbildningar om hur det svenska krisberedskapssystemet och totalförsvaret fungerar så att du kan lära dig mer om hur vi alla jobbar tillsammans innan, under och efter kriser.

Hemberedskap - så kan du förbereda dig inför kriser

Civilförsvarsförbundet samlar information om hemberedskap, till exempel om hur du kan se till att du har vatten, värme och mat ifall det behövs i en nödsituation. Läs mer om hemberedskap (Länk till Civilförvarsförbundet).

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" som gavs ut av MSB. 2018 Den går fortfarande att ladda ner, lyssna på eller beställa. (länk till MSB).

 

På webbplatsen krisinformation,se finns samlad krisinformation. All information på webbplatsen är bekräftad information från myndigheter och andra aktörer.  Läs information här (länk till krisinformation.se)

Hur fungerar skyddsrum, hur kan de användas och vad kan man ta med sig till skyddsrummet? Läs mer hos MSB som har samlad information om skyddsrum. Det finns även en länk till en karta som visar var du hittar närmaste skyddsrum. Här finns information om skyddsrum (länk till MSB).

Din roll i totalförsvaret

Alla som bor i Sverige och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs. Här kan du läsa mer om totalförsvarsplikt. (Länk till MSB).

De frivilliga försvarsorganisationerna är ideella föreningar med särskilda uppdrag inom krisberedskap och totalförsvar. Idag har vi runt 350 000 personer engagerade på olika sätt i de 18 organisationerna som bedriver verksamhet över hela landet. Läs mer om vilka de frivilliga försvarsorganisationerna är här och hur du kan engagera dig. (Länk till frivilligutbildning

Att bygga upp ett svenskt totalförsvar

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?