Internationellt samarbete

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholms internationella arbete syftar till att stärka utveckling och tillväxt i Stockholmsregionen. Det sker bland annat genom samverkan och samordning med andra regionala aktörer, bevaknings- och påverkansarbete samt att stötta och driva på frågor av vikt för Region Stockholms kärnuppdrag.

Sammanhållningspolitik

Sammanhållningspolitiken syftar till att utveckla EU-medlemsländernas regioner och har tillsammans med Stockholmsregionens egna program och satsningar en stor betydelse för den regionala utvecklingen i Stockholmsregionen. Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län ansvarar för att prioritera medel inom sammanhållningspolitiken som fördelas genom regionalfonden och socialfonden. Här kan du läsa mer om Strukturfondspartnerskapet, aktuella utlysningar inom fonderna och exempel på EU-projekt. Region Stockholm är värd för partnerskapets sekretariat.

Interreg Central Baltic

Region Stockholm är värd för en nationell kontaktpunkt för Interreg Central Baltic. Central Baltic-programmet ger stöd för projektsamarbete över landgränserna mellan länderna Sverige, Estland, Lettland och Finland inkl. Åland.  Läs mer om Interreg Central Baltic här.

Stockholm Region EU Office

Region Stockholm har ett representationskontor i Bryssel tillsammans med Stockholms stad och Storsthlm. Stockholm Region EU Office bevakar EU:s politik och tar tillvara våra intressen i viktiga frågor. Här kan du läsa mer om Stockholm Region EU Office.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?