Bidrag till intressepolitisk verksamhet för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning.

Bidraget kan sökas av intresseorganisationer av eller för personer med funktionsnedsättning som bedriver intressepolitik/idéburen verksamhet, som skapar förutsättningar för god livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar.

Organisationerna påverkar genom att förmedla kunskaper och erfarenheter till enskilda, organisationer, myndigheter och samhället i stort.

Beslut för 2023 - återremitterat

Beslutet om intressepolitiska bidrag för år 2023 blev återremitterat. Det innebär att regionstyrelsen tittar igenom bidragsgivningen igen för de intressepolitiska bidragen 2023, innan beslut fattas. 

De intressepolitiska bidragen 2023 kommer att behandlas på regionstyrelsens sammanträde den 4 april.

Ansökan för 2024

Information om ansökningsperioden för bidrag för verksamhetsåret 2024 publiceras på denna sida löpande. 

Bidrag får sökas till:

  • Lönekostnader
  • Lokal- och hyreskostnader
  • Administrationskostnader för intressepolitisk verksamhet

De olika delarna ska specificeras. Föreningen beviljas sedan ett sammantaget belopp, som ska användas på ett för föreningen optimalt sätt till kostnader för dessa delar.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?