Bidrag till intressepolitisk verksamhet för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning.

Bidraget kan sökas av intresseorganisationer av eller för personer med funktionsnedsättning som bedriver intressepolitik/idéburen verksamhet, som skapar förutsättningar för god livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar.

Organisationerna påverkar genom att förmedla kunskaper och erfarenheter till enskilda, organisationer, myndigheter och samhället i stort.

För att söka bidrag för år 2023 – skicka in er ansökan senast den 17 juni 2022.

Bidrag får sökas till:

  • lönekostnader
  • lokal- och hyreskostnader
  • administrationskostnader för intressepolitisk verksamhet.

De olika delarna ska specificeras. Föreningen beviljas sedan ett sammantaget belopp, som ska användas på ett för föreningen optimalt sätt till kostnader för dessa delar.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?