Bidrag till intressepolitisk verksamhet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm delar ut olika bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Den här sidan handlar om bidrag till intressepolitisk verksamhet.

Ansökan för 2024 är stängd

Ansökan för år 2024 är nu stängd.   

Ansökningarna kommer nu att handläggas och behandlas politiskt. Beslut tas i Regionstyrelsen i februari 2024. Utbetalning av bidrag sker efter det.  

Vem kan söka?

Organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. 

Vad är en funktionsnedsättning?

En nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det kan till exempel innebära nedsatt rörelseförmåga, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller utvecklingsstörning. Läs mer hos Socialstyrelsen.se och 1177.se. 

Vad kan organisationerna använda bidraget till?

 • Lönekostnader.
 • Lokalkostnader.
 • Hyreskostnader.
 • Administrativa kostnader för intressepolitisk verksamhet. 

Vad är intressepolitisk verksamhet?

Intressepolitisk verksamhet skapar förutsättningar för god livskvalitet. Det kan till exempel innebära att arbeta med:

 • Att öka delaktighet och tillgänglighet.  
 • Information om funktionsnedsättningar och konsekvenser av dem. 
 • Information vid förebyggande hälsovård. 
 • Breda samhällsfrågor som undanröjer hinder. 
 • Samråd, remissinstans eller expertorgan för Region Stockholm. 
 • Samarbete med andra intressepolitiska organisationer. 
 • Stödja forskning och utvecklingsfrågor. 

Hur fungerar det att ansöka?

För att ansökan ska kunna godkännas måste den komma in i tid och vara fullständig. Ni som ansöker är ansvariga för att alla dokument finns med och kommer in i tid.  

Om organisationen fick bidrag för år 2022 så behöver en redovisning för år 2022 skickas in tillsammans med ansökan för år 2024. Om redovisningen för år 2022 inte godkänns kan organisationen behöva betala tillbaka en del av eller hela bidraget för år 2022.  

En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Balansräkning. 
 • Budget. 
 • Information om styrelsens sammansättning. 
 • Redovisning av förra årets bidrag (om organisationen fått det). 
 • Resultaträkning. 
 • Revisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet för styrelse. 
 • Stadgar. 
 • Verksamhetsberättelse. 
 • Verksamhetsplan. 
 • Årsmötesprotokoll. 
 • Årsredovisning. 

Intressepolitiska bidrag år 2023

Vid regionstyrelsens sammanträde den 4 april fattade regionstyrelsen beslut om de intressepolitiska bidragen för år 2023.

Beslut om de intressepolitiska bidragen:

Bidrag för intressepolitisk verksamhet år 2023 samt uppföljning av bidragsmottagare 2021

Fördelning av intressepolitiska bidrag år 2023 samt uppföljning av beviljade bidrag år 2021

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?